As of 2019-05-26 15:00:00

MEGA:196.00 (45919)( -2.00) NMBMF:1153.00 (7178)( 81.00) JBNL:209.00 (79272)( -2.00) RBCLPO:9900.00 (430)( -200.00) API:155.00 (21026)( -8.00) PRVU:275.00 (70335)( -5.00) SINDU:138.00 (6430)( -6.00) PFL:140.00 (1440)( 0.00) SHIVM:559.00 (83023)( 12.00) UPPER:276.00 (131848)( -11.00) BPCL:420.00 (18195)( -4.00) NTC:731.00 (10182)( -9.00) BFC:102.00 (2763)( -3.00) AHPC:112.00 (41150)( -2.00) MNBBL:376.00 (12403)( 1.00) JBBL:152.00 (34415)( -3.00) SHL:244.00 (8445)( -1.00) ALICL:420.00 (3769)( -4.00) GBIME:305.00 (32329)( 1.00) SKBBL:997.00 (888)( 8.00) UIC:992.00 (14788)( 27.00) ADBL:426.00 (49929)( -5.00) ALBSL:441.00 (1480)( -4.00) HURJA:133.00 (54160)( 3.00) NBL:335.00 (141642)( -5.00) BOKL:271.00 (60691)( 0.00) NLICL:664.00 (896)( -4.00) SFFIL:225.00 (130)( -2.00) CORBL:121.00 (4330)( -6.00) HGI:382.00 (1803)( 1.00) RMDC:656.00 (2342)( -23.00) CHLBS:449.00 (460)( -3.00) SLICL:585.00 (6823)( -1.00) NCCB:259.00 (77876)( -4.00) CFCL:114.00 (2202)( -1.00) NABILP:803.00 (6169)( -9.00) GDBL:211.00 (7427)( -4.00) CHCL:532.00 (6889)( -7.00) VLBS:560.00 (949)( 5.00) NICL:391.00 (2727)( -4.00) GBBL:223.00 (26417)( -2.00) SCB:680.00 (3801)( -5.00) MLBL:196.00 (9202)( -1.00) SHPC:274.00 (30328)( -3.00) MLBBL:460.00 (483)( -1.00) SBI:474.00 (7066)( -8.00) NICA:477.00 (36547)( -7.00) NLG:804.00 (1193)( -13.00) DDBL:728.00 (1362)( -7.00) SDESI:606.00 (304)( 6.00) PCBL:313.00 (33407)( -6.00) RRHP:95.00 (730)( -1.00) LBBL:201.00 (47291)( -5.00) SADBL:149.00 (7178)( -2.00) BARUN:98.00 (550)( 1.00) CLBSL:560.00 (116)( -15.00) MSLB:1060.00 (436)( 2.00) GFCL:121.00 (1038)( -2.00) GBLBS:378.00 (7708)( 0.00) HIDCL:164.00 (58878)( -3.00) KBL:217.00 (29769)( -1.00) IGI:403.00 (1880)( -15.00) PMHPL:111.00 (610)( -2.00) UMHL:119.00 (3524)( 1.00) NIL:514.00 (5762)( -1.00) SRBL:256.00 (6401)( -2.00) KPCL:95.00 (500)( 0.00) GUFL:111.00 (220)( -6.00) PIC:1195.00 (3913)( -6.00) SICL:860.00 (4602)( -1.00) OHL:662.00 (9777)( -33.00) NLIC:932.00 (11176)( -8.00) HPPL:186.00 (1418)( 0.00) LVF1:10.22 (2000)( 0.01) MFIL:120.00 (2092)( -1.00) DBBL:147.00 (59519)( 0.00) MPFL:224.00 (5200)( -15.00) FMDBL:405.00 (1385)( -3.00) MBL:268.00 (22454)( -2.00) KNBL:143.00 (14284)( 3.00) PICL:695.00 (1873)( -9.00) UPCL:95.00 (6945)( -1.00) RLFL:141.00 (55067)( 0.00) GILB:1376.00 (5030)( 125.00) CCBL:168.00 (29756)( 0.00) NBB:224.00 (11735)( -1.00) GLICL:552.00 (1860)( 2.00) NHPC:70.00 (29933)( -3.00) SIC:1399.00 (2006)( -26.00) PLIC:460.00 (6181)( -7.00) RHPC:97.00 (237)( -2.00) SANIMA:354.00 (13544)( -4.00) NABIL:840.00 (5463)( -1.00) CIT:2581.00 (998)( -19.00) EIC:429.00 (515)( -1.00) RBCL:10920.00 (533)( -81.00) CBL:147.00 (48856)( 0.00) SBL:336.00 (10804)( 0.00) CZBIL:228.00 (18735)( -2.00) NIB:535.00 (12696)( -2.00) NNLB:400.00 (989)( 4.00) FOWAD:1501.00 (231)( -18.00) NIBPO:505.00 (1150)( -7.00) JFL:178.00 (2243)( 0.00) KSBBL:155.00 (12225)( -4.00) SWBBL:901.00 (528)( -5.00) EDBL:310.00 (495)( -3.00) HDL:1700.00 (12201)( -109.00) EBL:659.00 (13481)( -6.00) LBL:221.00 (16620)( -3.00) SAEF:9.76 (16700)( -0.05) HBL:580.00 (5343)( -12.00) NICGF:9.70 (5700)( 0.07) LGIL:500.00 (3650)( -1.00) SLBSL:560.00 (420)( -2.00) MHNL:102.00 (5630)( 3.00) RSDC:383.00 (1100)( -1.00) KBBL:225.00 (4344)( -3.00) SLBBL:483.00 (587)( 0.00) AKPL:192.00 (4013)( -13.00) NMFBS:1571.00 (84)( -28.00) NEF:8.30 (7107)( -0.03) UMB:1060.00 (170)( -15.00) NADEP:449.00 (1025)( -10.00) SMB:530.00 (250)( -20.00) KRBL:108.00 (2960)( -3.00) CBBL:949.00 (4657)( -3.00) LLBS:753.00 (419)( -7.00) NUBL:855.00 (544)( -5.00) SIL:593.00 (995)( 8.00) NLBBL:517.00 (510)( 0.00) ICFC:161.00 (3346)( -1.00) CEFL:101.00 (129)( -2.00) SMFDB:569.00 (197)( -1.00) AMFI:545.00 (110)( -17.00) DHPL:71.00 (441)( -1.00) RADHI:164.00 (510)( -12.00) PRIN:408.00 (3499)( -4.00) CMF1:9.90 (4700)( -0.03) MERO:597.00 (147)( -8.00) SBBLJ:197.00 (2850)( -5.00) LICN:1892.00 (2677)( -18.00) NSEWA:447.00 (130)( -6.00) GHL:90.00 (1245)( -6.00) SEOS:10.40 (22370)( 0.18) NMBSF1:10.71 (1500)( -0.07) JSLBB:2048.00 (98)( -27.00) SHINE:257.00 (2672)( -8.00) NMBHF1:9.41 (8500)( -0.07) GRDBL:114.00 (260)( 0.00) SEF:9.81 (24100)( 0.01) JOSHI:111.00 (210)( -12.00) NGPL:122.00 (154)( -3.00) SIFC:153.00 (3251)( -3.00) PROFL:106.00 (250)( -3.00) MSMBS:490.00 (11)( 5.00) KKHC:72.00 (416)( 0.00) AKJCL:81.00 (170)( -1.00) SLBS:850.00 (10)( -1.00) GBIMEP:174.00 (26580)( 0.00) LEMF:8.13 (5000)( 0.15) NIBLPF:7.21 (253)( -0.07) SMATA:1360.00 (209)( 30.00) KADBL:184.00 (670)( 3.00) NIBSF1:9.35 (100)( 0.00) 

“बजारको हल्ला जस्तो तरलताको अभाव विकास बैंकहरुमा छैन” प्रविण बस्नेत
Interviewee: Mr. Prabin Basnet

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा पनि विकास बैंकहरुमा त्ययसको खासै प्रभाव परेको देखिदैन । वाणिज्य बैंकहरुले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएर कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् तर विकास बैंकहरुले भने धमाधम कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । यसै सन्र्दभमा समग्र विकास बैंकहरुको अवस्था र कामना सेवा विकास बैंकको आगामी रणनीति लगायतका विषयमा कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतसँग बैंकिङ खबर डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर उच्च भएको छ । विकास बैंकहरुमा यस्तो अवस्था छैन भनिन्छ । के विकास बैंकहरुमा प्रयाप्त तरलता भएकै हो ?
वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको कुरा केही हद सम्म् सत्य हो । तर यो अवस्था खासगरी वाणिज्य बैंकहरुमा देखिएको हो । विकास बैंकमा यस्तो अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन् । विकास बैंकहरुले ग्रामिण शाखा सञ्जाल, र छरिएर रहेको ग्राहकहरुको बचत रकम तथा निक्षेपमा आधारित कर्जा स्वीकृतिले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव भोग्नु परेको छैन् । यद्यपी वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदरमा उच्च वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरुको ब्याजदरलाई पनि प्रभाव पारकेको छ । तर समग्रमा विकास बैंकहरुको स्थिति स्वाभाविक नै रहयो। अन्य विकास बैंक जस्तै हाम्रो कामना सेवा विकास बैंकको Liquidity अवस्था पनि समान्य रहयो । बजारमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव हाम्रो बैंकमा देखिएको छैन् । हामी अहिलेपनि निरन्तर रुपमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पनि सानो छ । निक्षेपका स्रोतहरुपनि न्यून छन् । रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप केही बढेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट निक्षेप बढाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
खासगरि विकास बैंकहरु समुदायसँग भिजेर काम गर्दै आएका छन् ।

 

Source: https://bankingkhabar.com/archives/51181

 

Market Summary
Total Turnover Rs:
626,201,666
Total Traded Shares
2,054,286
Total Transactions
9,294
Total Scrips Traded
165
Sub Indices
IndicesCurrentPoints Change%Change
Sectorwise Summary
SectorTurnover ValuesTurnover VolumeTotal Transaction
Commercial Banks
330,642,1271,083,3123,369
Finance
8,332,11862,574229
Hotels
36,064,71189,489232
Manufacturing And Processing
111,068,636112,288796
Others
47,912,373144,377456
Hydro Power
245,946,7261,026,1404,853
Tradings
67,781412
Non Life Insurance
37,761,72150,989422
Development Banks
30,953,191174,708602
Mutual Fund
824,864.3984,17433
SymbolLTP%Change
GILB1,3769.992
NMBMF1,1648.582
UIC9983.42
HURJA1343.077
MHNL1023.03
SHIVM5602.377
SMATA1,3602.256
SEOS10.452.25
KNBL1432.143
LEMF8.131.88
SymbolLTP%Chang
JOSHI111-9.756
HDL1,666-7.905
RADHI164-6.818
AKPL192-6.341
MPFL224-6.276
GHL90-6.25
GUFL111-5.128
API155-4.908
OHL662-4.748
CORBL121-4.724
SymbolTurnoverClosing
NBL48,562,568336
SHIVM47,573,271560
UPPER37,436,217275
HDL25,425,2451,666
ADBL21,534,332425
NCCB20,771,511260
PRVU19,530,624275
NICA17,569,256477
JBNL16,688,584209
BOKL16,548,444271