As of 2019-07-22 15:00:00

MNBBL:379.00 (10435)( 0.00) DBBL:149.00 (27685)( 1.00) SBI:475.00 (5825)( 5.00) NBL:343.00 (31774)( 1.00) MEGA:215.00 (30644)( 1.00) NICA:463.00 (15560)( 2.00) SCB:679.00 (3784)( 5.00) SIFC:162.00 (336)( 2.00) GBBL:226.00 (4758)( 1.00) TRH:319.00 (4100)( 2.00) RMDC:668.00 (1855)( -2.00) CBL:164.00 (102736)( 1.00) SRBL:255.00 (6616)( -1.00) UIC:859.00 (178)( 4.00) NADEP:428.00 (840)( 7.00) SHINE:250.00 (908)( 3.00) NAGRO:503.00 (750)( -5.00) NIL:487.00 (2775)( -5.00) PMHPL:108.00 (1320)( -2.00) NLIC:890.00 (26717)( 0.00) API:142.00 (7375)( 0.00) HDL:1635.00 (2937)( -17.00) NLBBL:520.00 (5659)( 15.00) HURJA:143.00 (1450)( -2.00) JBBL:167.00 (12621)( 3.00) NABIL:807.00 (19198)( 6.00) ADBL:416.00 (18266)( 2.00) PRVU:275.00 (38267)( -2.00) AKPL:175.00 (11349)( -1.00) SICL:789.00 (3346)( 8.00) PIC:491.00 (890)( -4.00) CIT:2470.00 (1338)( 15.00) SHIVM:626.00 (23558)( 3.00) NMFBS:1475.00 (638)( 51.00) SLBBL:470.00 (4023)( 3.00) UPPER:283.00 (24297)( 4.00) MBL:271.00 (9191)( -1.00) CZBIL:228.00 (13540)( 1.00) LBBL:208.00 (51360)( -1.00) BOKL:265.00 (32483)( -1.00) BPCL:413.00 (2161)( 4.00) MERO:516.00 (284)( 5.00) SIL:463.00 (600)( -7.00) EBL:669.00 (12403)( 3.00) ALICL:379.00 (5707)( -2.00) NIB:515.00 (17467)( -1.00) SLICL:460.00 (1038)( -4.00) SHPC:250.00 (4227)( 1.00) FMDBL:385.00 (2403)( -4.00) HIDCL:162.00 (12524)( 1.00) SBL:323.00 (13473)( -4.00) MSLB:971.00 (440)( -59.00) NMBHF1:9.71 (72960)( -0.32) UFL:188.00 (500)( 2.00) MFIL:126.00 (2930)( 0.00) NEF:8.35 (4768)( -0.10) AHPC:109.00 (320)( 3.00) NICL:350.00 (6645)( -1.00) RSDC:341.00 (390)( 0.00) MLBL:199.00 (13046)( -1.00) PLIC:434.00 (2177)( 3.00) PCBL:286.00 (2672)( 1.00) SANIMA:355.00 (17018)( 0.00) GLBSL:394.00 (300)( -4.00) SMFBS:486.00 (885)( -13.00) NUBL:864.00 (1010)( 3.00) CBBL:977.00 (4260)( 4.00) EDBL:283.00 (350)( 5.00) DDBL:749.00 (5452)( 14.00) RHPC:90.00 (383)( 0.00) KBL:223.00 (24172)( 2.00) SEF:9.80 (7600)( -0.15) NMBMF:1080.00 (983)( 70.00) HBL:562.00 (6930)( -4.00) SWBBL:900.00 (1032)( 0.00) NSEWA:392.00 (30)( 0.00) ILBS:392.00 (2380)( -1.00) SMATA:1113.00 (19)( -13.00) GMFBS:474.00 (2250)( 9.00) JSLBB:963.00 (87)( 18.00) KPCL:92.00 (220)( 0.00) LGIL:436.00 (2458)( 6.00) JFL:183.00 (407)( -2.00) SDESI:569.00 (568)( -21.00) GRDBL:116.00 (1660)( 2.00) LBL:227.00 (5572)( 0.00) EIC:365.00 (1911)( -6.00) KRBL:115.00 (1754)( 2.00) NCCB:250.00 (20171)( 2.00) CHL:89.00 (476)( 1.00) NTC:699.00 (3255)( 1.00) NLICL:600.00 (12107)( 0.00) LICN:1580.00 (3588)( -19.00) ICFC:166.00 (2173)( 0.00) SADBL:159.00 (2410)( 0.00) FOWAD:1345.00 (469)( 6.00) NIBPO:472.00 (10056)( 3.00) CHCL:516.00 (5867)( -2.00) SMFDB:522.00 (81)( -28.00) MSMBS:443.00 (228)( -3.00) SINDU:136.00 (1425)( -4.00) KSBBL:160.00 (9711)( -1.00) PPCL:136.00 (1651)( 1.00) CCBL:179.00 (17165)( 0.00) HGI:350.00 (850)( 0.00) WMBF:96.00 (500)( -1.00) KKHC:66.00 (74)( -1.00) UPCL:89.00 (2170)( 1.00) RLFL:121.00 (1010)( 1.00) SIC:602.00 (835)( -8.00) GIMES1:8.23 (2000)( -0.15) RRHP:106.00 (190)( -1.00) RADHI:143.00 (183)( 0.00) JOSHI:79.00 (520)( 0.00) GHL:86.00 (70)( 1.00) SKBBL:990.00 (3157)( 4.00) CFCL:119.00 (883)( -1.00) NICGF:9.88 (12500)( -0.20) CEFL:105.00 (5310)( 0.00) VLBS:496.00 (127)( -5.00) CMF1:9.90 (13550)( -0.15) NMBSF1:11.05 (10000)( 0.15) PRIN:372.00 (2270)( -4.00) NIBSF1:9.23 (21000)( -0.25) NGPL:116.00 (306)( 1.00) PFL:142.00 (858)( 2.00) GILB:700.00 (902)( -30.00) NBB:226.00 (16219)( 1.00) PICL:560.00 (105)( 20.00) NHDL:123.00 (350)( -5.00) AKJCL:72.00 (840)( 0.00) OHL:611.00 (654)( 6.00) SPARS:430.00 (180)( 0.00) DHPL:69.00 (610)( 0.00) SPDL:90.00 (595)( -1.00) GUFL:122.00 (420)( -1.00) UMHL:110.00 (80)( -2.00) MHNL:103.00 (570)( 0.00) CLBSL:500.00 (126)( -1.00) SLBSL:545.00 (110)( -7.00) ALBSL:399.00 (400)( 9.00) SMB:414.00 (30)( 22.00) IGI:352.00 (1153)( -6.00) HPPL:178.00 (2094)( 3.00) GDBL:215.00 (914)( -1.00) BFC:102.00 (1900)( 2.00) CORBL:119.00 (120)( 0.00) SHL:232.00 (1063)( 0.00) NHPC:66.00 (10360)( 0.00) MDB:236.00 (239)( -2.00) LLBS:673.00 (1146)( 13.00) MLBBL:399.00 (1)( 0.00) BNT:6936.00 (10)( 136.00) NNLB:400.00 (302)( 3.00) NIBLPF:7.50 (3964)( -0.05) SAEF:9.71 (7000)( 0.15) GBLBS:355.00 (1630)( 5.00) RBCL:9251.00 (30)( -99.00) NLG:730.00 (210)( 4.00) GMFIL:128.00 (520)( -3.00) GFCL:135.00 (1651)( 0.00) GLICL:465.00 (200)( 5.00) LEMF:7.70 (5000)( 0.07) LVF1:10.31 (1500)( -0.10) PROFL:114.00 (10)( 2.00) 

एनएफआरएसले बीमा कम्पनीहरुको प्रोभिजन बढ्न र नाफा घट्न सक्छ : महेश गुरागाईँ
Interviewee: Mr. Mahesh Kumar Guragain

इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) अनुसार नेपालीकरण गरिएको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि बीमा क्षेत्र तनावमा छ । सबैजसो बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरिक्षण गर्न सकेका छैनन् । वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन तयार नभएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा पनि गर्न सकेका छैनन् । साधारणसभा हुन नसक्दा बीमा कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने लाखौं शेयरधनीले लाभांश लिन सकेका छैनन् । साथै नियामकिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कम्पनीहरु जरिवाना तिरेर बस्न वाध्य छन् । उता असार मसान्तभित्रै चुक्ता पुँजी पुर्यानुपर्ने दबावमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई यसले थप असर गर्ने भएको छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँ जो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइक्यान)को पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र एनएफआरएस लागू गराउनै पर्छ भनेर काम गर्ने अगुवा मध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं कि एनएफआरएसले ल्याएको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष गुरागाईँसँग विकासन्यूजका लागि नविन पोखरेलले गरेको विकास बहस ।


एनएफआरएस प्रणाली अनिवार्य गरिएसँगै यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हुनुको वास्तविक कारण चाहिँ के हो ?

तपाईँले पहिलो प्रश्न नै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक गर्नुभयो । नेपालले २०१३ सेप्टेम्बरमा इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) लाई नेपाली वातावरणअनुकुल बनाएर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) को रुपमा भित्र्याएर त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा क्रमशः लागु गर्दै जाने र सन् २०१८ देखि सबै क्षेत्रहरुमा लागु गरिसक्ने योजनाका साथ ५ वर्षे कार्ययोजना बनायो ।

त्यो प्रणालीलाई शुरुमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी, नेपाल टेलिकम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतले लागू पनि गरे । खासगरी कन्सोडियम रिक्वायरमेन्टका लागि उनीहरु यो प्रणाली लागु गर्न अग्रसर भएका थिए । अरु कम्पनीहरु भने त्यो प्रणालीमा जान तदारुकता देखाएनन् ।

 

Source:  https://www.bikashnews.com/2019/03/31/143093.html

Market Summary
Total Turnover Rs:
316,643,421
Total Traded Shares
1,084,553
Total Transactions
4,381
Total Scrips Traded
166
Sub Indices
IndicesCurrentPoints Change%Change
Sectorwise Summary
SectorTurnover ValuesTurnover VolumeTotal Transaction
Commercial Banks
142,650,626507,0671,828
Finance
2,986,07921,40766
Hotels
1,471,6833,86027
Manufacturing And Processing
17,710,60526,385128
Others
4,727,39412,78580
Hydro Power
23,023,42199,048614
Non Life Insurance
6,600,90011,726129
Development Banks
16,288,91378,429308
Mutual Fund
1,980,372.56187,71436
Promotor Share
27,008,01692,21161
SymbolLTP%Change
NMBMF1,0806.931
SMB4145.612
PICL5603.704
NMFBS1,4753.581
NLBBL5202.97
AHPC1092.83
NIBPO4802.345
ALBSL3992.308
BFC1022
BNT6,9362
SymbolLTP%Chang
MSLB971-5.728
SMFDB522-5.091
GILB700-4.11
NHDL123-3.906
SDESI569-3.559
NMBHF19.71-3.19
SINDU136-2.857
NIBSF19.23-2.637
GMFIL128-2.29
NICGF9.88-1.984
SymbolTurnoverClosing
NLIC23,698,065890
CBL16,788,142164
NABIL15,859,921805
SHIVM14,859,603625
NBL11,063,592343
LBBL10,899,504208
PRVU10,731,878276
NIB9,011,625515
BOKL8,564,286265
EBL8,276,942669