As of 2019-08-26 13:15:01

RHPL:189.00 (20340)( -6.00) GRDBL:108.00 (210)( -1.00) SWBBL:924.00 (650)( 3.00) SJCL:208.00 (17095)( -6.00) NBL:322.00 (19840)( 0.00) MBL:251.00 (15798)( -4.00) DDBL:740.00 (450)( -5.00) NHPC:58.00 (5660)( 1.00) BPCL:377.00 (1306)( -6.00) CZBIL:214.00 (8204)( 0.00) ALBSL:451.00 (560)( -3.00) SADBL:145.00 (4002)( 2.00) SIFC:153.00 (357)( 0.00) MEGA:196.00 (7714)( -2.00) KBL:201.00 (16314)( -2.00) PCBL:273.00 (5470)( -2.00) SHL:228.00 (860)( -2.00) KPCL:82.00 (1709)( 0.00) SHPC:222.00 (1539)( -2.00) UPCL:78.00 (2900)( -1.00) EBL:646.00 (7083)( -9.00) LICN:1040.00 (970)( -58.00) MERO:560.00 (8586)( 25.00) SPARS:594.00 (420)( -11.00) SLICL:287.00 (2196)( -4.00) SDESI:625.00 (1080)( -10.00) API:126.00 (918)( -2.00) NIB:463.00 (6056)( -2.00) NICA:447.00 (10658)( -1.00) NCCB:204.00 (5988)( 0.00) PPCL:102.00 (280)( -1.00) UIC:293.00 (1688)( -7.00) BARUN:83.00 (80)( -1.00) AKPL:151.00 (1004)( -5.00) ILBS:453.00 (1360)( 0.00) SCB:624.00 (3643)( -10.00) PMHPL:101.00 (310)( -1.00) SHIVM:572.00 (5530)( -6.00) TRH:298.00 (6810)( -2.00) FMDBL:384.00 (2850)( 0.00) SLBBL:571.00 (420)( -11.00) HURJA:124.00 (2200)( 1.00) RSDC:351.00 (468)( -6.00) JBBL:161.00 (4467)( -3.00) MLBL:207.00 (13193)( -4.00) HDL:1559.00 (216)( 8.00) NSEWA:423.00 (70)( -6.00) DHPL:58.00 (173)( 0.00) HIDCL:144.00 (746)( -3.00) SRBL:229.00 (2765)( -2.00) NLICL:554.00 (6438)( -1.00) MSMBS:488.00 (99)( -8.00) BOKL:256.00 (3707)( -2.00) UPPER:251.00 (9708)( 1.00) GMFBS:517.00 (290)( -1.00) HPPL:152.00 (670)( 0.00) RMDC:653.00 (82)( 0.00) NGPL:114.00 (784)( -2.00) RHPC:87.00 (172)( 0.00) PIC:438.00 (88)( -5.00) NABIL:763.00 (13997)( -13.00) WMBF:91.00 (210)( -2.00) NLIC:841.00 (2858)( -12.00) NHDL:111.00 (140)( -1.00) NMBSF1:11.00 (24545)( -0.15) ICFC:160.00 (1408)( 0.00) DBBL:131.00 (8639)( -2.00) NLG:635.00 (136)( -12.00) AHPC:101.00 (410)( 0.00) CIT:2389.00 (250)( -6.00) HBL:547.00 (2607)( -8.00) SINDUP:111.00 (7693)( 0.00) NIL:396.00 (5110)( -2.00) CHCL:444.00 (5903)( 1.00) NLBBL:556.00 (38)( -1.00) UNHPL:58.00 (205)( -4.00) JBNLPO:100.00 (7286)( 0.00) LBL:213.00 (5570)( -1.00) JBNL:214.00 (3477)( 0.00) PRVU:265.00 (10931)( -2.00) PICL:462.00 (20)( 7.00) NTC:672.00 (100)( -3.00) UMHL:106.00 (566)( 0.00) SABSL:332.00 (20)( 12.00) SFFIL:270.00 (870)( -2.00) HGI:320.00 (354)( 5.00) SLBSL:738.00 (400)( -5.00) CEFL:116.00 (200)( -2.00) GHL:77.00 (60)( -1.00) SPDL:82.00 (99)( 1.00) NAGRO:770.00 (50)( -13.00) SBL:315.00 (7082)( 0.00) NADEP:467.00 (225)( -8.00) KRBL:106.00 (245)( 0.00) UNL:19600.00 (20)( -400.00) RADHI:136.00 (110)( -1.00) CLBSL:525.00 (10)( -10.00) CBBL:985.00 (1760)( 0.00) LGIL:390.00 (725)( 2.00) SMFBS:810.00 (560)( -10.00) SANIMA:353.00 (14577)( 3.00) GUFL:118.00 (801)( -2.00) ADBL:426.00 (5030)( -1.00) NBB:212.00 (7817)( -2.00) NMFBS:1470.00 (109)( -5.00) GDBL:205.00 (170)( 0.00) GILB:750.00 (1616)( -15.00) EIC:314.00 (160)( -1.00) MDB:231.00 (585)( -3.00) LBBL:178.00 (2230)( -1.00) GBLBS:355.00 (140)( -5.00) MHNL:95.00 (110)( 1.00) GLBSL:489.00 (70)( -5.00) RRHP:102.00 (80)( -1.00) PLIC:409.00 (50)( -5.00) SINDU:130.00 (100)( -2.00) ALICL:332.00 (717)( -13.00) LLBS:730.00 (340)( -29.00) SBI:446.00 (775)( -7.00) GBBL:213.00 (775)( 1.00) CCBL:157.00 (4868)( -1.00) CBL:147.00 (12065)( 0.00) MPFL:110.00 (150)( -2.00) VLBS:582.00 (96)( -5.00) GFCL:141.00 (10)( 2.00) GLICL:459.00 (30)( 9.00) SHINEP:137.00 (16491)( 0.00) NUBL:866.00 (172)( -4.00) PRIN:348.00 (10)( 3.00) NICL:293.00 (375)( -1.00) SKBBL:975.00 (83)( -2.00) JFL:187.00 (310)( -3.00) SICL:761.00 (43)( -6.00) OHL:582.00 (905)( -11.00) SMB:492.00 (10)( -3.00) NMBMF:1041.00 (73)( -6.00) MSLB:945.00 (26)( -15.00) RBCL:9000.00 (80)( -110.00) JOSHI:66.00 (120)( 0.00) JSLBB:975.00 (2)( 0.00) AKJCL:66.00 (10)( -1.00) NIBPO:447.00 (209)( 12.00) AKBSL:268.00 (20)( 5.00) SAEF:9.76 (100)( 0.04) CHL:75.00 (57)( 0.00) SIC:585.00 (150)( -3.00) NMBHF1:9.75 (332)( 0.00) EBLCP:740.00 (8)( 0.00) KKHC:57.00 (16)( 0.00) PRVUPO:162.00 (53992)( -3.00) MNBBL:321.00 (870)( -4.00) PROFL:97.00 (288)( 0.00) MLBBL:470.00 (69)( 2.00) STC:603.00 (10)( 28.00) 

News Details
नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने मुख्य कामहरु : हेर्नुस् १० बुँदामा

मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैंक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । साथै सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गर्दछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यहरु 
१. बैंक नोट तथा सिक्का निष्काशन र व्यवस्थापन गर्ने  । 
२. मौद्रिक नीति तर्जुमा  गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।  
३. विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
४. विनिमय पद्धति निर्धारण गर्ने । 
५. विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्थापन र संञ्चालन गर्ने ।  
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति दिने र त्यस्तो कारोबार कानुन बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने । 
७. नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने । 
८. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने । 
९. भुक्तानी, फछ्र्यौट (क्लियरिङ) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने ।  
१०. बैंकका निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने । 

2017-09-17 - 2127 view(s) - bankingkhabar
Read More
Popular News
कृषि विकास बैङ्कमा लगानी गर्दा नाफा कि घाटा ? हेरौं कम्पनी विश्लेषण

बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. ३६ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले कमी हो । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको हो । सोही अवधिमा बैङ्कको चुक्तापूँजी २० प्रतिशतले बढेर रू.१२ अर्ब ५२ करोड र रिजर्भ कोषको रकम १६ प्रतिशतले बढेर रू. १० अर्ब २३ करोड पुगेको छ । बैङ्कले बैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. ६१ लाख ४९ हजार आम्दानी गरेको छ । सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ५७ करोड ४९ लाख रकम छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ

2017-12-15 - abhiyan
Read More
नविल, इन्भेष्टमेन्ट र चार्टर्डमध्ये कुन बैंकको सेयर किन्दा बढी फाइदा ?

नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नेपाललाई दौतरी बैंक भन्दा पनि हुन्छ । स्थापनाको समय, ब्यवसायको आकार, हैसियत पनि करिब उस्तै थियो, केही बर्ष अगाडिसम्म ।

2017-08-15 - clickmandu
Read More
लौ आउने भयो पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली

आगामी कात्तिक महिनाबाट सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली मार्फत सेयर किनबेच गर्न पाउने भएका छन । नेप्सेको लागि यो प्रणाली निर्माण गरिरहेको वाइको प्रा.लि.ले आगामी भाद्रबाट परीक्षणमा लैजाने तथा कात्तिकबाट पूर्ण रुपमा संचालनमा आउने जानकारी गराएको छ ।

2017-07-06 - merolagani
Read More
‘मेरो सेयर’ एपबाट सेयर कसरी भर्ने जानकारी छैन ? यस्तो छ प्रयोग गर्ने विधि

सीडीएस एन्ड क्लियरीङ हाउसले शुक्रबार (फागुन ११ गते) बाट अनिवार्य रुपमा सी–आस्वा प्रणाली लागू गर्दैछ । यो प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सी आस्वा रजिष्ट्रेसन (सीआरएन) नम्बर लिनुपर्छ । त्यो नम्बर लिएपछि घरमै बसेर सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने छ । सीआरएन नम्बर मार्फत सेयरका लागि आवेदन दिने सफ्टवेयरको नाम भने ‘मेरो सेयर’ रहेको छ ।

2018-02-22 - nepalipaisa
Read More
बिमा क्षेत्रका लागि टर्निङ प्याइन्ट

गत वर्ष नेपालको बिमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भयो । बिमा समितिको नेतृत्व परिवर्तनदेखि लिएर नयाँ निर्देशिका समेत जारी भयो । त्यस्तै, लामो समयदेखि अड्किएका बिमा क्षेत्रका नीतिगत अप्ठ्यारालाई फुकाउने काम भयो भने सरकारले बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि नयाँ निर्णयहरूसमेत ग-यो ।

2017-04-16 - karobardaily
Read More
तेश्राे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका ९ वटा कमर्सियल बैंक मध्ये कुन बैंक के कुरामा अगाडी ? अनि काे पछाडी ? हेर्नुहाेस् ।

हामीले हालसम्म अाफ्नाे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरी अाफ्नाे अार्थिक अवस्थाकाे बारेमा हामी लगानीकर्ताहरूलार्इ जानकारी प्रवाह गर्ने ९ वटा कमर्सियल बैंकलार्इ विभिन्न अाधारमा र्यांङ्किङ्ग गरेर प्रस्तुत गरेका छाैं । अाशा छ लगानीकर्ता साथीहरूलार्इ यसले किन्ने वा बेच्ने क्रममा केही सहयाेग गर्नेछ ।

2017-04-29 - forum
Read More
आठ कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्काशन भइरहेको छ, भर्न छुट्नु होला है ?

हाल आठ बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हकप्रद निष्काशन गरेका छन् । पूँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा सकिंदै जाँदा बैंक तथा वित्तिय संस्था हकप्रद दिएर पूँजी पुर्याउन लागिपरेका छन् । यसरी हकप्रद निष्काशन गर्ने सूची लम्बिदैं जाँदा हकप्रदमा नबिकेको शेयर लिलाममा आउने क्रम बढेको छ । यस्तैमा हामीले लगानीकर्ता हकप्रद भर्न नछुटुन भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले हकप्रद निष्काशन गरेका कम्पनीहरु बारे जानकारी दिन गएका छौं ।

2017-07-05 - aarthiknews
Read More
फेरी पनि आउदैछ हकप्रद भर्ने अवसर, हेर्नुहोस् कुन कुन कम्पनीले पायो सेबोनको स्वीकृति !!!!!!!

आजभोलि धेरै जसो कम्पनीको हकप्रदमा लगानीकर्ताको आवेदन नपर्दा हकप्रदमा नबिकेको सेयर लिलामबाट बिक्री गरेर कम्पनी फाईदामा जाँदा लगानीकर्ताहरु अवसरबाट बञ्चित भैरहेका छन् । त्यसैले बेलैमा हकप्रद शेयर भरौ। जानौ सेबोनबाट स्वीकृति पाएको १४ कम्पनीको हकप्रद शेयरको अनुपात, प्रतिशत, बिक्रि प्रबन्धक :

2017-05-24 - forum
Read More
पैसा तयार गर्नुहोस्, बैंकहरुले गर्दैछन् साढे १० अर्ब बढीको शेयर निष्काशन

शेयर बजारमा केही महिनाभित्रैमा १० अर्ब ६५ करोड ६२ लाख ९४ हजार ९७३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर आउने भएको छ । विभिन्न ६ वाणिज्य बैंकको मात्रै उक्त रकम बराबरको शेयर आउन लागेको हो । धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति प्राप्त गरेका र अनुमतिका लागि बोर्डमा पुगेका यी छ बैंकको सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १० करोड ६५ लाख ६२ हजार ९४९ कित्ता शेयर आउन लागेको हो ।

2017-05-01 - aarthiknews
Read More
किन्ने नै भयो त एभरेष्ट बैंकले आइसिएफसी फाइनान्स ?

एभरेष्ट बैंक (Everest Bank Ltd) ले आइसिएफसी फाइनान्स (ICFC Finance Limited) किन्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बैंक स्रोतको बताएको छ । तर, अहिलेसम्म आइसिएफसी फाइनान्सबाट सञ्चालक समितिमा एक जना जाने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एभरेष्ट बैंककै हुने जस्ता कुरामा सहमति भएपनि अन्य विषय जस्तै, शेयर अनुपात कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा भने अझै सहमति हुन बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ ।

2017-04-20 - aarthiknews
Read More