As of 2019-06-26 15:00:00

OHL:626.00 (983)( -4.00) PRVU:266.00 (101579)( 0.00) KPCL:97.00 (2050)( 4.00) GMFBS:434.00 (21429)( 2.00) NIBPO:484.00 (1282)( 2.00) NCCB:254.00 (21873)( -1.00) NLICL:603.00 (6403)( -9.00) BOKL:263.00 (32359)( -3.00) PPCL:146.00 (7020)( 7.00) CZBIL:220.00 (28564)( 0.00) SLBS:720.00 (18)( 8.00) NIL:471.00 (2670)( -4.00) NGPL:118.00 (256)( -1.00) TRH:311.00 (4030)( -3.00) GBLBS:358.00 (275)( 3.00) MEGA:200.00 (26749)( -1.00) NBL:330.00 (127339)( 4.00) SRBL:252.00 (2134)( 0.00) GLBSL:410.00 (4150)( -30.00) BPCL:406.00 (3687)( 1.00) LLBS:665.00 (264)( -13.00) MFIL:126.00 (8548)( 0.00) RBCL:9500.00 (140)( 10.00) MSLB:900.00 (96)( 5.00) JBNL:209.00 (26307)( 2.00) GUFL:120.00 (3261)( 1.00) HURJA:146.00 (1950)( 4.00) HDL:1690.00 (117345)( 17.00) SHINE:254.00 (4858)( -1.00) MNBBL:370.00 (10541)( 0.00) SINDU:137.00 (6854)( -2.00) UPPER:266.00 (28997)( -2.00) EBL:666.00 (8576)( 1.00) ALBSL:388.00 (1570)( -19.00) NAGRO:464.00 (2339)( 42.00) MSMBS:427.00 (64)( 8.00) MHNL:105.00 (810)( 1.00) NHPC:68.00 (6610)( 0.00) PIC:983.00 (14510)( -14.00) NLIC:892.00 (6308)( -4.00) KBL:212.00 (6917)( 1.00) SBL:322.00 (21749)( 1.00) IGI:400.00 (1421)( 26.00) NBB:222.00 (21141)( 1.00) GLICL:480.00 (2522)( -8.00) UPCL:91.00 (2850)( -1.00) NTC:700.00 (6410)( 1.00) SIC:626.00 (985)( -14.00) SBI:462.00 (5778)( -3.00) GBIME:303.00 (11555)( -3.00) NUBL:832.00 (2020)( -1.00) AKJCL:74.00 (350)( 1.00) JBBL:156.00 (6768)( 0.00) NLG:740.00 (684)( -1.00) CIT:2500.00 (670)( 10.00) SHIVM:654.00 (15878)( -4.00) FOWAD:1339.00 (1015)( -11.00) ADBL:412.00 (16342)( -4.00) MERO:522.00 (1694)( -7.00) GHL:81.00 (300)( -2.00) API:146.00 (2985)( 0.00) RBCLPO:8700.00 (70)( 0.00) LBL:219.00 (6561)( 0.00) LGIL:430.00 (1036)( -2.00) HIDCL:160.00 (60371)( 1.00) MLBL:193.00 (1379)( 1.00) NICA:467.00 (14360)( -2.00) CBBL:939.00 (2927)( 1.00) RADHI:148.00 (2183)( -4.00) SIL:432.00 (8595)( -14.00) CCBL:167.00 (23394)( 0.00) NLBBL:490.00 (220)( 0.00) SKBBL:944.00 (2537)( 2.00) SICL:751.00 (2745)( -9.00) SCB:661.00 (1844)( -3.00) SPARS:473.00 (788)( 11.00) SLBSL:524.00 (400)( -5.00) CBL:145.00 (19514)( -2.00) PMHPL:106.00 (520)( -1.00) KSBBL:154.00 (10738)( 0.00) HBL:552.00 (5610)( -8.00) MDB:254.00 (2283)( -4.00) PCBL:287.00 (5662)( 0.00) NIB:525.00 (8187)( -1.00) NHDL:127.00 (110)( 2.00) NABIL:805.00 (7276)( -5.00) SPDL:91.00 (281)( -1.00) SDESI:557.00 (82)( 7.00) NADEP:427.00 (440)( -6.00) UIC:900.00 (1640)( -20.00) PRIN:374.00 (2773)( -1.00) GBBL:223.00 (14979)( 0.00) UMHL:110.00 (372)( -2.00) FMDBL:383.00 (535)( -3.00) MLBBL:421.00 (20)( 0.00) AKPL:190.00 (2638)( 8.00) RRHP:114.00 (1040)( 1.00) KKHC:71.00 (124)( 1.00) MBL:264.00 (14017)( -1.00) SLICL:453.00 (2804)( -7.00) SANIMA:349.00 (33161)( -1.00) JOSHI:82.00 (760)( -1.00) JFL:176.00 (210)( 1.00) CHL:93.00 (94)( 0.00) AHPC:105.00 (5412)( -3.00) NNLB:397.00 (573)( 5.00) LICN:1599.00 (285)( 22.00) DDBL:711.00 (999)( -4.00) CLBSL:505.00 (144)( -9.00) KBBL:235.00 (7928)( 4.00) GRDBL:114.00 (1359)( -3.00) GDBL:211.00 (5367)( 0.00) NMFBS:1465.00 (454)( -13.00) SHPC:247.00 (6340)( -1.00) KRBL:114.00 (2000)( -2.00) DBBL:139.00 (4203)( -1.00) ALICL:381.00 (709)( -3.00) EIC:370.00 (450)( 4.00) NICGF:9.55 (13300)( 0.01) VLBS:480.00 (584)( -3.00) LBBL:196.00 (5602)( 0.00) GILB:1235.00 (508)( 2.00) NSEWA:411.00 (120)( -8.00) RSDC:348.00 (1124)( -2.00) RMDC:656.00 (550)( 1.00) BFC:102.00 (3753)( -2.00) SEF:9.66 (8300)( 0.03) PICL:569.00 (1635)( -1.00) SWBBL:901.00 (1360)( 1.00) CMF1:9.59 (3750)( 0.16) CHCL:512.00 (12987)( -6.00) SIFC:155.00 (4158)( 1.00) PFL:138.00 (1681)( 0.00) SAEF:9.41 (11650)( -0.01) CORBL:120.00 (90)( 0.00) HPPL:179.00 (2728)( 1.00) UFL:177.00 (4640)( -4.00) DHPL:68.00 (91)( 0.00) CFCL:118.00 (919)( -1.00) NMBHF1:9.35 (4577)( 0.05) NICL:369.00 (3962)( 4.00) SMB:413.00 (80)( 13.00) JSLBB:1167.00 (1111)( -14.00) ICFC:161.00 (971)( -1.00) NABILP:805.00 (1183)( 20.00) SHL:232.00 (377)( 1.00) SADBL:150.00 (4188)( -1.00) RHPC:90.00 (29412)( -1.00) GFCL:131.00 (360)( -2.00) PLIC:433.00 (547)( 0.00) UMB:831.00 (178)( 14.00) SMFBS:309.00 (10)( 14.00) WMBF:95.00 (510)( -1.00) SMFDB:508.00 (10)( 9.00) NEF:8.14 (1100)( -0.16) PICLPO:373.00 (2000)( -7.00) CCBLPO:138.00 (47423)( -2.00) BBC:1597.00 (20)( 30.00) IGIPO:248.00 (97200)( 0.00) BARUN:91.00 (518)( 0.00) SMATA:1140.00 (19)( 0.00) RLFL:130.00 (20)( 4.00) MEGAPO:108.00 (24208)( 0.00) HGI:370.00 (60)( 14.00) SBBLJ:192.00 (30)( -3.00) SFFIL:217.00 (30)( 4.00) EDBL:294.00 (8170)( 0.00) 

News Details
के हो सेयर बजार ? अमेरिकामा कसरी गर्ने लगानी ?

अमेरिकी सेयर बजारमा लगानी गरेर पनि अमेरिकामा रहेकाहरुले फाईदा लिन सकिन्छ वा बिजनेशजस्तै सेयर बजार पनि लगानीको राम्रो क्षेत्र हो भन्दा धेरै अमेरिकाबासी नेपालीहरुले सेयर बजारको विषयमा जानकारी नै नभएको जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय सेयर बजार (स्टक मार्केट) पनि लगानीको राम्रो क्षेत्रको रुपमा विश्वभर उदाईरहेको अवस्थामा यो बजारको विषयमा सामान्य जानकारीमात्र पाएमा पनि झिनो रकमबाट लगानीको प्रतिफलसँगै अनुभव पनि बटुल्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पछि अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीहरुले लगानीको चासो राखेको पाइयो ।

लगानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यस अगाडि नै सेयरमा लगानी गरेर यसरी मालामाल कमाउन सकिन्छ अमेरिकामा चर्चा भए पनि सेयर बजारको विषयमा सामान्य जानकारी समेत नभएकाहरुकाको लागि अति सामान्य विषयहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

लेखक खतिवडा

विशेषगरी लगानी गर्ने तरिका र प्रविधि फरक भएपनि नेपाल र अमेरिकामा मात्र नभएर विश्वभर सेयर बजारको परिभाषा एउटै हो । अर्थात् तपाईले नेपालमा बसेर नेपाली सेयर बजारमा गरेपनि अमेरिका बसेर अमेरिकी सेयर बजारमा लगानी गर ेपनि त्यसको प्रकृति एउटै हो । सेयर (स्टक) बजारमा एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ वा यो विषयमा यो भन्दा अगाडि सुन्नु नै भएको थिएन भने आउनुहोस् सेयर बजारको विषयमा यी सामान्य जानकारी लिउँ ।

सेयर के हो ?

तपाईहरुलाई जानकारी नै छ कुनै पनि ठूलो कम्पनी ज्ञसंञ्चालन गर्नको लागि सानो पुँजीले पुग्दैन । दुई चार जनाको पैसाले मात्रै पनि नपुग्न सक्छ । वा चलिरहेको कम्पनीलाई क्षमताबृद्धि (अपग्रेड) गर्नुपरो, कुनै नयाँ योजना ल्याउनुपरो त्यसको लागि पैसा पर्याप्त नहुन पनि सक्छ । उदाहरणको लागि तपाई हामी मिलेर एउटा ठूलो ग्यास स्टेशन खरिद गर्न वा निर्माण गर्न खोजेको आफूसँग भएको पैसाले छेउ पनि भेटेन साथीभाई छर–छिमेकीबाट पैसा उठाउनुपर्यो भने त्यसको एउटा मापदण्ड बनाईन्छ । र, स्टोरको पुजी र स्वामित्व पनि बाँडफाँड गरिन्छ ।

यसरी कम्पनीमा पैसा र स्वामित्वलाई धेरै इकाइमा विभाजन गरि लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउने व्यवस्थित र आधिकारीक प्रक्रिया नै स्टक (सेयर) हो । कम्पनीको पुँजीको विभाजित इकाइको बनाईने दस्तावेज नै सेयर प्रमाण हो । कम्पनी सुरु गर्नेहरु र सञ्चालन भईसकेपछि सर्वसाधरणहरुसँग पैसा उठाईने सेयरको प्रकार फरक फरक हुनसक्छ । सेयरलाई नेपालीमा धितोपत्र पनि भनिन्छ । नेपालमा गत वर्षबाट मात्रै हटाईयो नत्र यो कागजमै हुन्थ्यो अमेरिकामा भने डिजिटल छ । निष्कर्षमा तपाईले सेयर लिनु भनेको त्यो कम्पनीको स्वामित्व लिनु हो । सानो वा ठूलो हिस्सा अनुसार कम्पनीको स्वामित्व धारण गर्नु नै सेयर खरिद गर्नु हो ।

सेयर बजार भनेको के हो ?

माथि दस्तावेजको बारेमा कुराकानी गरियो । यस्तो दस्तावेजको किनबेच हुन्छ । यो किनबेच हुने बजारलाई चाँही सेयर बजार भनिन्छ । (नेपालमा तरकारीको किनबेच हुने तरकारी बजार, अमेरिकामा ग्रोसरी स्टोर भनेजस्तै) बजार भनेपछि बजारमा कसरी किनबेच हुन्छ भन्ने त सबैलाई जानकारी नै छ ।

तपाईसँग भएको कम्पनीको दस्तावेज तपाईलाई बिक्री गर्न मन लाग्यो अझ अर्को अर्थमा तपाईलाई पैसाको आवश्यक पर्यो, कम्पनी मन परेन वा कम्पनीले धेरै नाफा गरेर निकै ठूलो मुल्यवान कम्पनी बन्यो र सेयरको माग ह्वात्तै बढेर भाउ निकै उच्च भयो नाफा खान मन लाग्यो वा अरु केही कारणले तपाईले आफूसंग भएको हिस्सा अरुलाई दिन मन लाग्यो भने यस्तो दस्तावेजको खरिद विक्री हुने बजार नै सेयर बजार हो ।

यस्तो खरिद विक्री गर्न सघाउने कम्पनीहरु छन् उदाहरणको लागि अमेरिकामा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जलगायतका छन् भने नेपालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज । विभिन्न कम्पनीको तपाईहामी जस्तै सर्वसाधरणसँग भएको लगानी दस्तावेजको तथ्याङ्क यस्तो एक्सचेन्ज कम्पनीले राख्छन् । र, कारोबार समयमा सेयर कारोबार गराउँछन् । अमेरिकामा साताको पाँचदिन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ९ः३० बजेविहानदेखि साँझ ४ बजेसम्म सेयर कारोबार हुन्छ ।

ब्रोकर भनेको के हो ?

नेपालमा स्टक ब्रोकर भनेको सुन्नुभएको होला जसलाई धितोपत्र व्यवसायी पनि भनिन्छ । ठेट नेपालीमा दलाल भनेको पनि सुन्नुभएकै होला । लगानीकर्ता र कम्पनीबीचको पुलको काम गर्ने निकायलाई ब्रोकर भनिन्छ । जस्तो तपाईले अमेरिकामा घर कन्दा सिधै किन्ने र बेच्नेले कारोबार गर्न नपाएको जस्तै सेयर बजारमा पनि मध्यस्तकर्ताको आवश्यकता पर्छ त्यो काम गर्ने निकाय स्टक ब्रोकर हो । अब त कुरो बुझ्नुभयो होला मध्यस्तकर्ताबिना तपाईले सीधै सेयरको कारोबार गर्न पाउनुहुने छैन ।

साधारण सेयर (आईपीओ) भनेको के हो ?

मानौं तपाईहरु केही व्यक्ति मिलेर कुनै एक कम्पनीको स्थापना गर्नुभयो तर पैसाले पुगेन भने निश्चित मापदण्डको आधारमा सर्वसाधरणबाट पैसा संकलन गर्न पाउनुहुने छ । यसरी सर्वसाधरणबाट पैसा संकलन गर्न पहिलोपटक जारी गरिने प्राथमिक सेयर साधारण नै सेयर हो । पहिलोपटक सार्वजनिक गरिने सेयर साधारण सेयर हो भने त्यसपछि कारोबार हुने सेयर दोस्रो बजारको सेयर हो ।

सेयरमा लगानी गर्ने वित्तिकै फाईदा हुन्छ ?

कुनै ज्ञारेन्टी हुँदैन । त्यसैले तपाईसँग जगेडा पैसा मात्रै सेयर बजारमा लगानी गर्नुहोस् । भनेको कम्तीमा छ महिना एक वर्षसम्म आवश्यक पर्दैन भन्ने लागेको पैसा मात्र सेयर बजारमा लगानी गर्ने हो । किनभने सेयर बजारमा गरेको लगानी आजको भोलि ह्वात्तै बढ्दैन यसको प्रतिफलको लागि केही समय कुनुपर्ने हुन्छ । ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नुभएको हो भने थोरै फाईदा भएको बेलामा बेचिदिनु राम्रो हुन्छ तर ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी होईन । कतिपय अवस्थामा कम्पनी घाटामा पनि जानसक्छ ।

सेयरमा लगानी गरेवापत सेयरधनीहरुले प्रत्यके वर्ष कम्पनीको वित्तीय कार्य सम्पादन वा मुनाफाको आधारमा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्दछन् । कुनै पनि कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट नाफा वा घाटा हुन्छ । आफुले गरेको लगानीको अनुपातमा उक्त घाटा वा नाफा दुवैको हिस्सेदार हुन मञ्जुर भई गरिएको लगानीको अंश सेयर हो त्यसैले तपाई कम्पनीको नाफाको मात्र होईन घाटाको पनि उत्तिकै हिस्सेदार हुनुहुने छ । मैले २० डलरमा किनेको अहिले ५ डलर भयो यो अन्याय भयो भनेर तपाईले कही कतै गुनासो गर्ने निकाय हुँदैन किनभने २० को ४० हुँदा पनि तपाईकै हो र ५ डलर हुँदा पनि ।

सुरक्षित हुन कसरी गर्ने लगानी ?

2017-12-08 - 2469 view(s) - clickmandu
Read More
Popular News
कृषि विकास बैङ्कमा लगानी गर्दा नाफा कि घाटा ? हेरौं कम्पनी विश्लेषण

बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. ३६ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले कमी हो । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको हो । सोही अवधिमा बैङ्कको चुक्तापूँजी २० प्रतिशतले बढेर रू.१२ अर्ब ५२ करोड र रिजर्भ कोषको रकम १६ प्रतिशतले बढेर रू. १० अर्ब २३ करोड पुगेको छ । बैङ्कले बैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. ६१ लाख ४९ हजार आम्दानी गरेको छ । सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ५७ करोड ४९ लाख रकम छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ

2017-12-15 - abhiyan
Read More
नविल, इन्भेष्टमेन्ट र चार्टर्डमध्ये कुन बैंकको सेयर किन्दा बढी फाइदा ?

नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नेपाललाई दौतरी बैंक भन्दा पनि हुन्छ । स्थापनाको समय, ब्यवसायको आकार, हैसियत पनि करिब उस्तै थियो, केही बर्ष अगाडिसम्म ।

2017-08-15 - clickmandu
Read More
लौ आउने भयो पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली

आगामी कात्तिक महिनाबाट सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली मार्फत सेयर किनबेच गर्न पाउने भएका छन । नेप्सेको लागि यो प्रणाली निर्माण गरिरहेको वाइको प्रा.लि.ले आगामी भाद्रबाट परीक्षणमा लैजाने तथा कात्तिकबाट पूर्ण रुपमा संचालनमा आउने जानकारी गराएको छ ।

2017-07-06 - merolagani
Read More
‘मेरो सेयर’ एपबाट सेयर कसरी भर्ने जानकारी छैन ? यस्तो छ प्रयोग गर्ने विधि

सीडीएस एन्ड क्लियरीङ हाउसले शुक्रबार (फागुन ११ गते) बाट अनिवार्य रुपमा सी–आस्वा प्रणाली लागू गर्दैछ । यो प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सी आस्वा रजिष्ट्रेसन (सीआरएन) नम्बर लिनुपर्छ । त्यो नम्बर लिएपछि घरमै बसेर सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने छ । सीआरएन नम्बर मार्फत सेयरका लागि आवेदन दिने सफ्टवेयरको नाम भने ‘मेरो सेयर’ रहेको छ ।

2018-02-22 - nepalipaisa
Read More
बिमा क्षेत्रका लागि टर्निङ प्याइन्ट

गत वर्ष नेपालको बिमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भयो । बिमा समितिको नेतृत्व परिवर्तनदेखि लिएर नयाँ निर्देशिका समेत जारी भयो । त्यस्तै, लामो समयदेखि अड्किएका बिमा क्षेत्रका नीतिगत अप्ठ्यारालाई फुकाउने काम भयो भने सरकारले बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि नयाँ निर्णयहरूसमेत ग-यो ।

2017-04-16 - karobardaily
Read More
तेश्राे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका ९ वटा कमर्सियल बैंक मध्ये कुन बैंक के कुरामा अगाडी ? अनि काे पछाडी ? हेर्नुहाेस् ।

हामीले हालसम्म अाफ्नाे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरी अाफ्नाे अार्थिक अवस्थाकाे बारेमा हामी लगानीकर्ताहरूलार्इ जानकारी प्रवाह गर्ने ९ वटा कमर्सियल बैंकलार्इ विभिन्न अाधारमा र्यांङ्किङ्ग गरेर प्रस्तुत गरेका छाैं । अाशा छ लगानीकर्ता साथीहरूलार्इ यसले किन्ने वा बेच्ने क्रममा केही सहयाेग गर्नेछ ।

2017-04-29 - forum
Read More
आठ कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्काशन भइरहेको छ, भर्न छुट्नु होला है ?

हाल आठ बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हकप्रद निष्काशन गरेका छन् । पूँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा सकिंदै जाँदा बैंक तथा वित्तिय संस्था हकप्रद दिएर पूँजी पुर्याउन लागिपरेका छन् । यसरी हकप्रद निष्काशन गर्ने सूची लम्बिदैं जाँदा हकप्रदमा नबिकेको शेयर लिलाममा आउने क्रम बढेको छ । यस्तैमा हामीले लगानीकर्ता हकप्रद भर्न नछुटुन भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले हकप्रद निष्काशन गरेका कम्पनीहरु बारे जानकारी दिन गएका छौं ।

2017-07-05 - aarthiknews
Read More
फेरी पनि आउदैछ हकप्रद भर्ने अवसर, हेर्नुहोस् कुन कुन कम्पनीले पायो सेबोनको स्वीकृति !!!!!!!

आजभोलि धेरै जसो कम्पनीको हकप्रदमा लगानीकर्ताको आवेदन नपर्दा हकप्रदमा नबिकेको सेयर लिलामबाट बिक्री गरेर कम्पनी फाईदामा जाँदा लगानीकर्ताहरु अवसरबाट बञ्चित भैरहेका छन् । त्यसैले बेलैमा हकप्रद शेयर भरौ। जानौ सेबोनबाट स्वीकृति पाएको १४ कम्पनीको हकप्रद शेयरको अनुपात, प्रतिशत, बिक्रि प्रबन्धक :

2017-05-24 - forum
Read More
किन्ने नै भयो त एभरेष्ट बैंकले आइसिएफसी फाइनान्स ?

एभरेष्ट बैंक (Everest Bank Ltd) ले आइसिएफसी फाइनान्स (ICFC Finance Limited) किन्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बैंक स्रोतको बताएको छ । तर, अहिलेसम्म आइसिएफसी फाइनान्सबाट सञ्चालक समितिमा एक जना जाने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एभरेष्ट बैंककै हुने जस्ता कुरामा सहमति भएपनि अन्य विषय जस्तै, शेयर अनुपात कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा भने अझै सहमति हुन बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ ।

2017-04-20 - aarthiknews
Read More
पैसा तयार गर्नुहोस्, बैंकहरुले गर्दैछन् साढे १० अर्ब बढीको शेयर निष्काशन

शेयर बजारमा केही महिनाभित्रैमा १० अर्ब ६५ करोड ६२ लाख ९४ हजार ९७३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर आउने भएको छ । विभिन्न ६ वाणिज्य बैंकको मात्रै उक्त रकम बराबरको शेयर आउन लागेको हो । धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति प्राप्त गरेका र अनुमतिका लागि बोर्डमा पुगेका यी छ बैंकको सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १० करोड ६५ लाख ६२ हजार ९४९ कित्ता शेयर आउन लागेको हो ।

2017-05-01 - aarthiknews
Read More