As of 2019-01-28 15:00:00

NBL:291.00 (45132)( 2.00) NUBL:780.00 (947)( 12.00) NIB:532.00 (14452)( 0.00) GBLBS:440.00 (2980)( -1.00) API:142.00 (2809)( -1.00) NLG:869.00 (257)( 0.00) NLIC:1095.00 (3938)( 5.00) UPPER:267.00 (64493)( 0.00) DDBL:580.00 (250)( 1.00) MEGA:167.00 (19014)( 2.00) SLBBL:535.00 (2116)( 5.00) GRDBL:106.00 (70)( -1.00) GLICL:725.00 (1710)( 19.00) NSEWA:606.00 (760)( 16.00) NADEP:777.00 (300)( 1.00) JBBL:142.00 (7393)( 3.00) NMBMF:1109.00 (175)( 19.00) SDESI:634.00 (1136)( 0.00) PCBL:325.00 (22642)( 0.00) CCBL:169.00 (5677)( -1.00) NHPC:68.00 (7240)( 1.00) HIDCL:142.00 (2682)( -2.00) MBL:209.00 (15104)( 0.00) PLIC:494.00 (2098)( 7.00) SIL:654.00 (3681)( 12.00) FMDBL:380.00 (1298)( 1.00) MSLB:1433.00 (853)( 103.00) AMFI:739.00 (330)( 28.00) PRIN:458.00 (1704)( 12.00) SHINE:250.00 (778)( 3.00) ADBL:342.00 (8647)( 3.00) CZBIL:210.00 (12621)( -2.00) NGPL:131.00 (2568)( 2.00) NBB:185.00 (12029)( 0.00) NTC:728.00 (890)( -1.00) RHPC:97.00 (2126)( -1.00) PURBL:152.00 (218)( 3.00) UMB:1900.00 (1364)( 46.00) OHL:438.00 (2432)( -4.00) JBNL:166.00 (52649)( 0.00) EIC:845.00 (949)( 5.00) NMB:317.00 (26798)( 1.00) SBI:380.00 (3484)( -3.00) SIC:1319.00 (504)( 2.00) MSMBS:569.00 (834)( 27.00) MMFDB:1025.00 (552)( 17.00) DHPL:99.00 (32)( -1.00) ALICL:613.00 (351)( -6.00) CIT:2705.00 (1998)( 16.00) PFL:132.00 (1425)( -1.00) GDBL:185.00 (7879)( -1.00) KBL:245.00 (14391)( -1.00) HPPL:181.00 (250)( -2.00) CBBL:877.00 (4009)( -3.00) RSDC:391.00 (1199)( -4.00) LGIL:545.00 (2064)( 16.00) BPCL:363.00 (2422)( -1.00) TNBL:164.00 (332)( 6.00) PIC:1050.00 (1907)( 5.00) CBL:160.00 (12370)( 0.00) WOMI:1135.00 (434)( 10.00) NBBL:741.00 (2351)( 21.00) LLBS:805.00 (465)( 15.00) DBBL:127.00 (20989)( 3.00) CHCL:531.00 (1518)( -1.00) SCB:564.00 (3900)( -1.00) KPCL:96.00 (1680)( -1.00) LBBL:176.00 (5052)( 1.00) EBL:527.00 (1234)( 5.00) BOKL:254.00 (8451)( 2.00) NLICL:680.00 (3420)( 0.00) HATH:121.00 (710)( -6.00) SBL:286.00 (3813)( 3.00) FOWAD:1610.00 (1248)( 50.00) MERO:1175.00 (5899)( 39.00) RRHP:99.00 (1740)( 0.00) SHL:203.00 (5803)( 0.00) RBCL:9415.00 (120)( 0.00) CLBSL:733.00 (410)( 27.00) MDB:286.00 (51)( -1.00) GBIME:262.00 (8553)( 1.00) NICL:570.00 (2150)( 8.00) SRBL:212.00 (3172)( 0.00) NIL:547.00 (2924)( 17.00) SANIMA:304.00 (11580)( 3.00) NICA:393.00 (12704)( 2.00) MNBBL:349.00 (3766)( 4.00) LBL:199.00 (6675)( -3.76) PRVU:242.00 (26809)( 1.00) NCCB:213.00 (22754)( 2.00) KBBL:212.00 (1954)( 0.00) NIBPO:486.00 (970)( 4.00) NABIL:834.00 (2227)( -4.00) KKHC:94.00 (142)( -1.00) GUFL:103.00 (1022)( -1.00) SWBBL:845.00 (190)( 0.00) SLICL:554.00 (3768)( 7.00) PMHPL:105.00 (2600)( 0.00) GBBL:183.00 (1324)( -1.00) CHL:99.00 (150)( -1.00) MLBL:170.00 (2112)( 1.00) NLBBL:474.00 (1355)( 2.00) KSBBL:139.00 (2884)( 1.00) HBL:447.00 (1975)( -3.00) BHBL:144.00 (1764)( 2.00) RBCLPO:8705.00 (10)( -45.00) AKPL:185.00 (136)( 5.00) AKJCL:84.00 (500)( -2.00) JSLBB:2767.00 (34)( 115.00) IGI:450.00 (195)( 6.00) SADBL:143.00 (10360)( 0.00) NMFBS:1720.00 (180)( 44.00) UFL:165.00 (2224)( 6.00) SBBLJ:209.00 (45)( 8.00) JEFL:130.00 (10277)( 1.00) KMCDB:857.00 (610)( -31.00) SHPC:231.00 (2830)( 1.00) SPDL:93.00 (129)( 1.00) ICFC:152.00 (137)( 1.00) NNLB:632.00 (256)( 24.00) SIFC:135.00 (853)( -1.00) SKBBL:863.00 (1127)( 3.00) HGI:397.00 (1156)( 6.00) RADHI:164.00 (561)( 0.00) UMHL:122.00 (48)( 2.00) SMB:698.00 (720)( 63.00) KADBL:160.00 (5566)( 2.00) SICL:942.00 (1011)( 30.00) TRH:250.00 (1250)( 3.00) NABILP:721.00 (330)( 6.00) CFCL:110.00 (1236)( 0.00) PICL:718.00 (1508)( 12.00) BNT:6392.00 (50)( -128.00) NIBLPF:7.55 (2415)( 0.05) CBLPO:118.00 (165749)( 0.00) SMATA:1275.00 (477)( 11.00) RMDC:545.00 (165)( 5.00) AHPC:103.00 (609)( -1.00) LICN:1725.00 (306)( -6.00) MPFL:152.00 (20)( -6.00) BARUN:103.00 (1404)( 0.00) SEOS:9.70 (21200)( -0.15) SFFIL:224.00 (300)( -3.00) NHDL:130.00 (90)( -1.00) LVF1:10.10 (1000)( 0.10) EDBL:280.00 (30)( 0.00) GFCL:121.00 (1157)( -1.00) SMFDB:714.00 (330)( 14.00) NEF:8.20 (6035)( 0.20) SEF:9.30 (10100)( 0.18) RLFL:119.00 (7558)( 5.00) KMFL:993.00 (121)( 33.00) NMBHF1:9.10 (416)( -0.15) SLBS:1005.00 (10)( 3.00) NCDB:119.00 (11)( -2.00) HDL:1330.00 (50)( -26.00) JFL:168.00 (813)( -2.00) GILB:1176.00 (83)( 0.00) KRBL:97.00 (156)( -1.00) SLBSL:540.00 (10)( 25.00) UIC:786.00 (10)( 15.00) KNBL:125.00 (1100)( -2.00) MLBBL:663.00 (66)( 23.00) SINDU:127.00 (163)( 4.00) CMF1:9.20 (400)( 0.00) 

News Details
‘एनआइसीले एनबिए सदस्यता त्यागेर एक्लै हिँड्छु भन्न किन नपाउने ?’
2018-03-11 - 512 view(s) - bizshala

एनआइसी एशिया बैंकलाई भद्र सहमतिविपरीत ब्याजदर बढाएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले अन्तरबैंक कारोबारमा सहभागी नगराउन भनेर २७ वटा बैंकलाई पत्र पठायो । ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार एनबिएले राख्नसक्छ ? यसले आगामी दिनमा कस्तो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ला ?
-पहिला त द्वन्द्व कहाँबाट सुरु भयो, त्यो हेर्नुपर्छ । एउटा कुरा तपाईले ब्याजदरको हेर्नुपर्छ, अर्को विदेशी मुद्रा विनिमयको कुरा हेर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयमा सबै बैंकहरुले भद्र सहमति गरेर एउटा रेट कायम गर्छन । त्यसमा हामी कहिल्यै पनि विवाद गर्दैनौ । ब्याजदरको कुरा पनि त्यस्तै एउटा भद्र सहमति हो । जथाभावी डलरको रेट भयो वा विदेशी मुद्रा विनिमयको दर भयो भने त्यसले उतारचढावपूर्ण र नकारात्मक अवस्था ल्याउँछ । यसकारण एउटा सहमति कायम हुन्छ र यसले गर्दा व्यवस्थापन राम्रोसँग भइराख्छ । बाध्यकारी त होइन, तर नमान्दा बिग्रन्छ भनेर त्यही चिजलाई सबैले विश्वास गरेका हुन्छन् । यसमा पनि ब्याजदरको अनावश्यक उतारचढाव भयो । उतारचढाव हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो लडाई नै ब्याजदर(रिसोर्सेस) मा छ । त्यसमा एउटा केही हदसम्म सन्तुलन राखौ, उतारचढाव ल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि ब्याजदर करिडरको अवधारणा ल्याएको छ, ब्याजदरलाई विभिन्न किसिमले ठोस दिशामा राख्ने प्रयास सरकारबाट, नेपाल राष्ट्रबैंक लगायत विभिन्न निकायबाट भइरहेकै छ । यसमा बैंकर्स एशोसिएसन समेत एउठा ठूलो स्टेक होल्डर हो, २८ वटा बैंकको संस्था हो । भोलेन्टियर्ली एउटा रेट भन्दा नबढौ भनेपछि कुनै एउटा बैंकले त्यसरी गर्दा यसले सिस्टेमिक रिस्क ल्याउनसक्छ । 

-सामाजिक संस्थामा कानून भनेको त्यसको विधान हुन्छ । सबैले सहमति गराउँछन र सबैको सहमति छ भने त्यसको बर्खिलापमा जानुु हुँदैन । तर, अर्कोतर्फ कोही कसैले म सदस्य बन्दिँन भन्न पनि सक्छ । सदस्य बनिसकेपछि चाहि म सदस्यता पनि निरन्तर गर्छु, र आफ्नो मनोमानी गर्छु भन्नलाई सुहाउन्न । 

तपाईको भनाई भनेको एनआइसी एशियाले कि त एनबिएको सदस्यता त्याग गर्नुपर्यो, होइन भने एनबिएको निर्णय मान्नुपर्यो भन्ने हो ?
-हो । तपाई समाजभित्र बसेर सधैं हल्ला गरेर हिँड्छुु भनेर हिँड्दा छिमेकीले हल्ला नगर भन्न पाउँछ । हल्ला गर्ने तपाईको अधिकार हो, हल्ला नगर भन्दा म छिमेकी नै त्याग्छुु भनेर हिँड्नुुभएन नि । फेरि यो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको कुरा हो । ब्याजदरमा उतारचढावमा आउने गतिविधि नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । 

यो द्वन्द्वको समाधान चाहि के हुनसक्छ ?
-यसको समाधान सजिलो छ । एनआइसी एशियाले रेट डाउन गरे त सबै सिद्धिहाल्यो नि । ठूलो कुरा केही नै छैन । एनआइसीले ठूलै अपराध गरेको पनि होइन, एनबिएले पनि ठूलै सजाय गरेको होइन ।


Read more at http://www.bizshala.com/story/%E2%80%98%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%86%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%87#H5fZfzrzcEYVmbir.99

फ्री इकोनोमी भनेको मतलब छाडा इकोनोमी होइन । त्यसलाई लगाम त लगाएको हुन्छ नि, एउटा लगाम लगाउनुु फ्री इकोनोमीको बर्खिलापमा छैन । तपाईले आज प्लेनको फेयर हेर्नुभयो भने संगठित संस्थाबाट उनीहरुले फिक्स्ड गर्छन् । त्यस्तै गाडीको भाडा, बजारमा हिँड्ने सवारीसाधनको प्राइस पनि एउटा तहबाट फिक्स्ड गर्छौ । भनेपछि यो फ्री इकोनोमी हो, तर फिक्स्ड त छ नि । दूधको प्राइस हामी फिक्स्ड गर्छौ, बिजुलीको प्राइस हामी फिक्स्ड गर्छौ, त्यो कार्टेलिङ त होइन नि । त्यसकारण अनावश्यक उतारचढाव नहोस्, सिस्टममा प्रभाव नपरोस् भनेर यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन जुन प्रयास भएको हो, त्यो सराहनीय हो । 

एनबिएले लिगल्ली उसलाई केही गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कानूनी प्रश्न स्वभाविक रुपमा आउनसक्छ । जस्तो, हामी चार–पाँच जना मिलेर एउटा क्लब खोल्यौ, एउटा समूह खोल्यौ, त्यो समूहको नियम कसैले मान्दैन भने कि त ऊ छाडेर जानुुपर्छ, वा अरुले निश्कासन गर्न सक्छ । समूहभित्र भएपछि समूहले भनेको मान्नुुपर्छ । मेजोरिटीको नियमलाई मान्नुुपर्ने हुन्छ । तर, नमान्नेले किन मानेन् र मनाउनुपर्नेले किन मनाउन सकेन भन्ने पक्ष पनि हेरिनुपर्छ, त्यो उहाँहरुलाई थाहा हुने कुरा हो । तर, अहिलेको अवस्थामा ब्याजदरलाई उतारचढाव हुन नदिनुु नै उत्तम हुन्छ । 

ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने कानूनी अधिकार त एनबिएलाई हुन्न नि त । यो कोणबाट हेर्दा एनबिएले एनआइसीलाई बढी नै पेल्न खोजेको जस्तो देखिन्न ?

-सामाजिक संस्थामा कानून भनेको त्यसको विधान हुन्छ । सबैले सहमति गराउँछन र सबैको सहमति छ भने त्यसको बर्खिलापमा जानुु हुँदैन । तर, अर्कोतर्फ कोही कसैले म सदस्य बन्दिँन भन्न पनि सक्छ । सदस्य बनिसकेपछि चाहि म सदस्यता पनि निरन्तर गर्छु, र आफ्नो मनोमानी गर्छु भन्नलाई सुहाउन्न । 

तपाईको भनाई भनेको एनआइसी एशियाले कि त एनबिएको सदस्यता त्याग गर्नुपर्यो, होइन भने एनबिएको निर्णय मान्नुपर्यो भन्ने हो ?
-हो । तपाई समाजभित्र बसेर सधैं हल्ला गरेर हिँड्छुु भनेर हिँड्दा छिमेकीले हल्ला नगर भन्न पाउँछ । हल्ला गर्ने तपाईको अधिकार हो, हल्ला नगर भन्दा म छिमेकी नै त्याग्छुु भनेर हिँड्नुुभएन नि । फेरि यो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको कुरा हो । ब्याजदरमा उतारचढावमा आउने गतिविधि नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।