As of 2019-01-28 15:00:00

NBL:291.00 (45132)( 2.00) NUBL:780.00 (947)( 12.00) NIB:532.00 (14452)( 0.00) GBLBS:440.00 (2980)( -1.00) API:142.00 (2809)( -1.00) NLG:869.00 (257)( 0.00) NLIC:1095.00 (3938)( 5.00) UPPER:267.00 (64493)( 0.00) DDBL:580.00 (250)( 1.00) MEGA:167.00 (19014)( 2.00) SLBBL:535.00 (2116)( 5.00) GRDBL:106.00 (70)( -1.00) GLICL:725.00 (1710)( 19.00) NSEWA:606.00 (760)( 16.00) NADEP:777.00 (300)( 1.00) JBBL:142.00 (7393)( 3.00) NMBMF:1109.00 (175)( 19.00) SDESI:634.00 (1136)( 0.00) PCBL:325.00 (22642)( 0.00) CCBL:169.00 (5677)( -1.00) NHPC:68.00 (7240)( 1.00) HIDCL:142.00 (2682)( -2.00) MBL:209.00 (15104)( 0.00) PLIC:494.00 (2098)( 7.00) SIL:654.00 (3681)( 12.00) FMDBL:380.00 (1298)( 1.00) MSLB:1433.00 (853)( 103.00) AMFI:739.00 (330)( 28.00) PRIN:458.00 (1704)( 12.00) SHINE:250.00 (778)( 3.00) ADBL:342.00 (8647)( 3.00) CZBIL:210.00 (12621)( -2.00) NGPL:131.00 (2568)( 2.00) NBB:185.00 (12029)( 0.00) NTC:728.00 (890)( -1.00) RHPC:97.00 (2126)( -1.00) PURBL:152.00 (218)( 3.00) UMB:1900.00 (1364)( 46.00) OHL:438.00 (2432)( -4.00) JBNL:166.00 (52649)( 0.00) EIC:845.00 (949)( 5.00) NMB:317.00 (26798)( 1.00) SBI:380.00 (3484)( -3.00) SIC:1319.00 (504)( 2.00) MSMBS:569.00 (834)( 27.00) MMFDB:1025.00 (552)( 17.00) DHPL:99.00 (32)( -1.00) ALICL:613.00 (351)( -6.00) CIT:2705.00 (1998)( 16.00) PFL:132.00 (1425)( -1.00) GDBL:185.00 (7879)( -1.00) KBL:245.00 (14391)( -1.00) HPPL:181.00 (250)( -2.00) CBBL:877.00 (4009)( -3.00) RSDC:391.00 (1199)( -4.00) LGIL:545.00 (2064)( 16.00) BPCL:363.00 (2422)( -1.00) TNBL:164.00 (332)( 6.00) PIC:1050.00 (1907)( 5.00) CBL:160.00 (12370)( 0.00) WOMI:1135.00 (434)( 10.00) NBBL:741.00 (2351)( 21.00) LLBS:805.00 (465)( 15.00) DBBL:127.00 (20989)( 3.00) CHCL:531.00 (1518)( -1.00) SCB:564.00 (3900)( -1.00) KPCL:96.00 (1680)( -1.00) LBBL:176.00 (5052)( 1.00) EBL:527.00 (1234)( 5.00) BOKL:254.00 (8451)( 2.00) NLICL:680.00 (3420)( 0.00) HATH:121.00 (710)( -6.00) SBL:286.00 (3813)( 3.00) FOWAD:1610.00 (1248)( 50.00) MERO:1175.00 (5899)( 39.00) RRHP:99.00 (1740)( 0.00) SHL:203.00 (5803)( 0.00) RBCL:9415.00 (120)( 0.00) CLBSL:733.00 (410)( 27.00) MDB:286.00 (51)( -1.00) GBIME:262.00 (8553)( 1.00) NICL:570.00 (2150)( 8.00) SRBL:212.00 (3172)( 0.00) NIL:547.00 (2924)( 17.00) SANIMA:304.00 (11580)( 3.00) NICA:393.00 (12704)( 2.00) MNBBL:349.00 (3766)( 4.00) LBL:199.00 (6675)( -3.76) PRVU:242.00 (26809)( 1.00) NCCB:213.00 (22754)( 2.00) KBBL:212.00 (1954)( 0.00) NIBPO:486.00 (970)( 4.00) NABIL:834.00 (2227)( -4.00) KKHC:94.00 (142)( -1.00) GUFL:103.00 (1022)( -1.00) SWBBL:845.00 (190)( 0.00) SLICL:554.00 (3768)( 7.00) PMHPL:105.00 (2600)( 0.00) GBBL:183.00 (1324)( -1.00) CHL:99.00 (150)( -1.00) MLBL:170.00 (2112)( 1.00) NLBBL:474.00 (1355)( 2.00) KSBBL:139.00 (2884)( 1.00) HBL:447.00 (1975)( -3.00) BHBL:144.00 (1764)( 2.00) RBCLPO:8705.00 (10)( -45.00) AKPL:185.00 (136)( 5.00) AKJCL:84.00 (500)( -2.00) JSLBB:2767.00 (34)( 115.00) IGI:450.00 (195)( 6.00) SADBL:143.00 (10360)( 0.00) NMFBS:1720.00 (180)( 44.00) UFL:165.00 (2224)( 6.00) SBBLJ:209.00 (45)( 8.00) JEFL:130.00 (10277)( 1.00) KMCDB:857.00 (610)( -31.00) SHPC:231.00 (2830)( 1.00) SPDL:93.00 (129)( 1.00) ICFC:152.00 (137)( 1.00) NNLB:632.00 (256)( 24.00) SIFC:135.00 (853)( -1.00) SKBBL:863.00 (1127)( 3.00) HGI:397.00 (1156)( 6.00) RADHI:164.00 (561)( 0.00) UMHL:122.00 (48)( 2.00) SMB:698.00 (720)( 63.00) KADBL:160.00 (5566)( 2.00) SICL:942.00 (1011)( 30.00) TRH:250.00 (1250)( 3.00) NABILP:721.00 (330)( 6.00) CFCL:110.00 (1236)( 0.00) PICL:718.00 (1508)( 12.00) BNT:6392.00 (50)( -128.00) NIBLPF:7.55 (2415)( 0.05) CBLPO:118.00 (165749)( 0.00) SMATA:1275.00 (477)( 11.00) RMDC:545.00 (165)( 5.00) AHPC:103.00 (609)( -1.00) LICN:1725.00 (306)( -6.00) MPFL:152.00 (20)( -6.00) BARUN:103.00 (1404)( 0.00) SEOS:9.70 (21200)( -0.15) SFFIL:224.00 (300)( -3.00) NHDL:130.00 (90)( -1.00) LVF1:10.10 (1000)( 0.10) EDBL:280.00 (30)( 0.00) GFCL:121.00 (1157)( -1.00) SMFDB:714.00 (330)( 14.00) NEF:8.20 (6035)( 0.20) SEF:9.30 (10100)( 0.18) RLFL:119.00 (7558)( 5.00) KMFL:993.00 (121)( 33.00) NMBHF1:9.10 (416)( -0.15) SLBS:1005.00 (10)( 3.00) NCDB:119.00 (11)( -2.00) HDL:1330.00 (50)( -26.00) JFL:168.00 (813)( -2.00) GILB:1176.00 (83)( 0.00) KRBL:97.00 (156)( -1.00) SLBSL:540.00 (10)( 25.00) UIC:786.00 (10)( 15.00) KNBL:125.00 (1100)( -2.00) MLBBL:663.00 (66)( 23.00) SINDU:127.00 (163)( 4.00) CMF1:9.20 (400)( 0.00) 

News Details
बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न फाइनान्स कम्पनी सक्षम छन्
2018-03-29 - 503 view(s) - bankingkhabar

गुडविल फाइनान्स कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो । गुडविल नेपालको पुरानो र अव्वल फाइनान्स कम्पनीहरु मध्येको एक हो । गुडविलले पछिल्लो समय बचत तथा लगानीमा आकर्षण गर्ने साथै वित्तीय चेतना बढाउने अभिप्रायले ‘आइएम एमबिए’ नामक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीको उक्त अभियान र मुलुकमा सञ्चालित फाइनान्स कम्पनीहरुको अवस्थाका बारेमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग बैंकिङ खबर डट कमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः 

‘आइएम एमबीए’ अभियानले अहिले के गर्दैछ ?
हामीले संचालन गरिरहेको ‘आइएम एमबीए’ नामक अभियान समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउनु पर्ने अभियान हो । आइएम एमबीएले अहिले के गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नु भन्दा पहिले आइएम एमबीए के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । आईएम एमबीएको पुरा रुप भनेको ‘मास्टर अफ बचत एण्ड आर्जन’  हो । वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो अभियान ल्याइएको हो । हामीले अभियान अन्तर्गत आइएम एमबीए नामक पुस्तक र एप सार्वजनिक गरिसक्यौ । हामीले विशेष गरेर विद्यार्थी र गृहणीलाई लक्षित गरेर यो अभियान ल्याएका हौं । वित्तीय चेतनाको कमीले कतिपय गृहणीहरुले पैसालाई सिरानी मुनि राखेका हुनसक्छन । सिरानीमुनि राखेको पैसाको भ्यालू घट्छ, अनि असुरक्षित पनि हुन्छ । त्यो रकमलाई वित्तीय संस्थासम्म लगेर बचत गर्ने हो भने सुरक्षित पनि हुन्छ र ब्याज पनि पाइन्छ । त्यो चेतना फैलाउनु हाम्रो उद्देश्य हो । हामी हाम्रो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउछौं । 

आइएम एमबीए पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो, यसले वित्तीय चेतना बढाउन कत्तिको मद्दत गर्यो त ? 
यो अभियान शुरु गरेको धेरै भएको छैन । अहिले तत्काल नै रिजल्ट आइहाल्ने कुरा पनि होइन । हामीले भर्खरै ३÷४ वटा कलेजमा यो अभियान लगेका छौं । अन्य १२÷१३ वटा कलेज पनि पाइपलाइनमा छन् । हामी ति कलेजहरुमा पनि चाडै लादैछौं । अर्को तर्फ गृहणीहरुलाई वित्तीय चेतना बारे बुझाउन हामी काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा गइसकेका छौं । नयाँ ठाउँहरुमा पनि हामी जान्छौं । यो अभियान आज गरेर भोली नै रिजल्ट नआएर यसको क्रमशः प्रभाव बढ्दै जाने हो । फेरी हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेर गुडविलमा खाता खोल्नुस, जम्मा गर्नुस भनेर मार्केटिङ गरेको होइन । हामीले बचतको बानि विकास गर्न खोजेका हौं । हामीले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तथा सर्वसाधारण स्वयमका लागि समेत फाइदा पुगोस् भनेर यो अभियान चलाएका हौं । 

यो अभियान त समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरुका लागि आवश्यकता थियो, तर गुडविलले एक्लै किन यो अभियान सञ्चालनमा हात हाल्यो ? 
हामी बजारमा बसेको २२ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । हामीलाई यसको आवश्यकता पहिलेदेखि नै खड्किरहेको थियो । हाम्रो नेपालमा एउटा के परिपाठी छ भने गैरसरकारी संस्थाहरु (एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरुको सहयोगमा मात्रै सामाजिक सेवामा जानु पर्छ भन्ने मानसिकता छ । अन्य संघ संस्थाहरु पनि थिए यसका लागि काम गर्ने तर यो अभियान हामी एक्लैले गर्ने विचार गर्यौ । अरुको मुख नताकी हामी एक्लैले यो अभियानको शुरुवात गर्यौ । तर, यो अभियान गुडविल एक्लैका लागि भने होइन । यसर्थ मलाई के लाग्छ भने यो अभियानमा हातेमालो गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि आउनु हुनेछ । 

वित्तीय संस्था संघको अध्यक्ष तपाई आफैँ हुनुहुन्छ, यत्तिको ठूलो अभियानमा संघलाई किन सामेल गराउनु भएन ? 
आफ्नो कम्पनीको फाइदा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नेपालमा प्रचलन छ । आफूले काम शुरु नगरी अरुलाई यस्तो काम गरौ भन्नु भन्दा पहिले आफैले काम गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो । पहिले आफूले काम शुरु गरे पछि अरुलाई यस्तो कार्यक्रम हो, सँगै अघि बढौ भन्न सकिन्छ भनेर हामी एक्लैले शुरु गरेका हौं ।